8,758 Reputation

10 today
10 yesterday
10 2 days ago
20 Aug 21
20 Aug 20
30 Aug 3
40 Jul 30
10 Jul 29
10 Jul 28
50 Jul 26
10 Jul 25
60 Jul 22
25 Jul 15
10 Jul 8
20 Jun 24
35 Jun 22
10 Jun 21
10 Jun 20
10 Jun 19
10 Jun 18
10 Jun 16
10 Jun 15
30 Jun 12
10 Jun 5
10 Jun 4
10 Jun 2
20 Jun 1
10 May 31
18 May 28
30 May 27